počítačová grafika a její aplikace výstupy učivo - zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje;

 - vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW pro tvorbu prezentací atp.);

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy databázových systémů, jazykem SQL (Structured Query Language) a PHP (Hypertext Preprocessor). 


Kurz Excel.
Zdrojové soubory, příklady, testy a domácí úkoly.

Kurz ACCESS.