Soubory úloh pro domácí přípravu žáků

Pracovní listy, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Kombinatorika, vektorová algebra, analytická geometrie v rovině a prostoru, kuželosečky.

Příklady k procvičení, základní poznatky, algebraické výrazy, mocniny a odmocniny, lineární a kvadratická funkce, lineární a kvadratické rovnice včetně soustav.

Příklady k ústnímu zkoušení

kurz pro žáky 2. B k procvičení dané problematiky (vybrané příklady pro testy, kompozici a ústní zkoušení)

Kurz je určen pro žáky 2. B k přípravě na testy a ústní zkoušení.