Zajímavosti a úkoly z hospodářského zeměpisu.

Kurz obsahuje příklady k opakování k maturitní zkoušce.

Několik poznáme pro studenty 3.ročníku - obor: Informační technologie.

Soubor matematických poznámek a příkladů.