úkoly

úkoly

Kurz základů planimetri pro studenty 3.ročníku

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.