Tvorba tabulek - návrh, import, relace

Dotazy - výběrové, souhrnné, aktualizační a parametrické dotazy

Formuláře - jednoduché formuláře

Sestavy - jednoduchá sestava

Kurz je určen studentům oboru Informatika v ekonomice a Informační technologie. Zabývá se algoritmizací úloh a jejich zápisem ve formě vývojových diagramů.

Zadávání údajů do tabulky, formátování buněk, úprava tabulky, grafy.

Zdrojové soubory k opakování